Weekbrief 30 inclusief liturgie zondag 24 juli

Rondom de diensten

Zondag 24 juli om 9.30 uur zal ds. R. ten Napel uit ‘s-Gravendeel onze voorganger zijn.

Zondag 31 juli om 9.30 uur hoopt ds. R. ten Napel uit ‘s-Gravendeel ook onze voorganger te zijn.

U bent van harte welkom in de diensten!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

We collecteren nu weer in de dienst.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

U kunt uw collectebijdragen overmaken ook overmaken op de volgende banknummers.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Wel en wee

Diverse gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken, ondergaan behandelingen en/of zijn herstellende, hun namen vindt u in de nieuwsbrief. In verband met de privacy worden hun namen niet op de website vermeldt.

Als u te maken hebt met ziekte, grote of kleine zorgen dan staat er in 1 Petrus 5 : 7 “Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart. “

Vervanging tijdens vakantie

Ds. Groenendijk heeft vakantie van donderdag 7 juli t/m woensdag 3 augustus.

Tijdens zijn afwezigheid nemen collega’s voor mij waar. Mocht u in deze periode contact met een dominee wensen, wilt u dan contact opnemen met de contactpersoon voor de kerk: scriba Pim Visser, Korenmaaier 15, Goudswaard, 0186-603354, info@hervormdpiershil.nl. Hij legt dan vervolgens contact met mijn vervanger. En bij afwezigheid van Pim Visser kunt u contact opnemen met Corry van der Heiden, Beatrixstraat 12, Piershil, 06-23286254, hervormdpiershil@ziggo.nl.

Zangdienst

In de Zomer Heuvel staat vermeld dat er op zondag 7 augustus een zangdienst is. In verband met de vakantie periode gaat deze zangdienst niet door. De eerstvolgende is op zondagavond, 4 september.

De Loods

Zaterdag 23 juli van 10.00-12.30 uur is de Loods achter supermarkt Heikoop weer open.

U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen. 

Groeten van het Loodsteam.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst over de vervolgde kerk op zondag op 24 juli 2022 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Ps 150 (Loof God, loof Hem overal)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Ps 139: 8, 14 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

Schriftlezing: Efeziërs 5: 15-21 (NBG’51)

Zingen: Ps 103c: 1,3 en 5 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Gebed om de hulp van de Heilige Geest

Schriftlezing: Psam 8 en Mattheüs 21:12-17 (NBG'51)

Zingen: Ps 89: 5 en 6 (Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied)

Preek

Zingen: Ps 146c: 1,4 en 7 (Alles wat adem heeft love de Here)

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 415: 1 en 2 (Zegen ons, Algoede)

Zegen

Zingen: WB 573 (Halleluja, eeuwig dank en ere)