Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2023

De Actie Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke financiële actie van de kerken in Nederland. De actie ondersteunt het kerkenwerk in de plaatselijke gemeentes. Ook de Hervormde Gemeente van Piershil neemt hieraan deel.
Dit jaar wordt de actie gehouden van 14 t/m 28 januari met als thema

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Om het kerk zijn zowel vandaag als morgen mogelijk te maken, wordt op alle gemeenteleden een beroep gedaan voor een financiële bijdrage. Deze bijdragen zijn bedoeld om de alsmaar stijgende kosten voor de predikant, het pastoraat, het kerkgebouw (verwarming, onderhoud, etc.) en voor de verschillende kerkelijke activiteiten te dekken. De begroting die hiervoor is opgesteld kunt onder aan deze pagina vinden. Als lid van de Protestantse Kerk Nederland zijn we een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat uw bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn.

Actie Kerkbalans; werk in uitvoering.

Alle leden ontvangen aan het begin van de actie een informatieset met daarin een begeleidingsbrief met een toelichting op de actie, een toezeggingsformulier en een retourenvelop. 

Er zijn meerdere manieren om uw toezegging in te leveren:

 1. Uw toezegging invullen op het antwoordformulier en in de retourenvelop afgeven aan een kerkenraadslid of kerkrentmeester of in de collectezak doen.
 2. Uw toezegging invullen op het antwoordformulier en in de retourenvelop per post naar ons terugsturen. Vergeet hierbij niet om de envelop te adresseren (Herv. Gemeente Piershil, Postbus 3719, 3265 ZG Piershil) en een postzegel te plakken !!
 3. Uw toezegging online invullen op deze website . Dit is voor u en voor ons de eenvoudigste en snelste manier en spaart bovendien een postzegel en een gang naar de brievenbus. U kunt dit doen op uw PC/laptop, tablet of smartphone:
  • Ga naar de weblink die in de begeleidingsbrief is vermeld (hervormdpiershil.nl/kb2023)
  • Vul de gegevens in (uw "registratienummer" vindt u bovenaan het antwoordformulier achter “Gereg.nr.” en onderaan onder de barcode)
  • Vul onderaan het formulier de zg.CAPTCHA code in (ter voorkoming van misbruik)
  • Druk op “Verzenden” en klaar !! U wordt teruggeschakeld naar de homepage en ziet bovenaan de pagina de tekst "Bedankt voor het indienen van uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans" zodat u weet dat het online invullen gelukt is.

Als u het informatiesetje digitaal wil ontvangen stuur dan even een berichtje naar naar actiekerkbalans@hervormdpiershil.nl . Ook voor vragen of opmerkingen over de Actie Kerkbalans of over het invullen van uw toezegging kunt u op dit e-mailadres terecht.

Uw bijdragen kunt u storten op bankrekeningnummer NL61 RABO 0160200083 t.n.v. Hervormde Gemeente Piershil o.v.v. KB2023

Te downloaden documenten: