Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2022

De Actie Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke financiële actie van de kerken in Nederland. De actie ondersteunt het kerkenwerk in de plaatselijke gemeentes. Ook de Hervormde Gemeente van Piershil neemt hieraan deel.
Dit jaar wordt de actie gehouden van 15 t/m 29 januari met als thema

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Om het kerk zijn zowel vandaag als morgen mogelijk te maken, wordt op alle gemeenteleden een beroep gedaan voor een financiële bijdrage. Deze bijdragen zijn bedoeld om de alsmaar stijgende kosten voor de predikant, het pastoraat, het kerkgebouw (verwarming, onderhoud, etc.) en voor de verschillende kerkelijke activiteiten te dekken. De begroting die hiervoor is opgesteld kunt onder aan deze pagina vinden. Als lid van de Protestantse Kerk Nederland zijn we een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat uw bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn.

Actie Kerkbalans; werk in uitvoering.

Alle leden ontvangen aan het begin van de actie een informatieset in hun brievenbus met daarin een begeleidingsbrief met een toelichting op de actie, een toezeggingsformulier en een retourenvelop. Vanwege corona is het ook dit jaar niet mogelijk om de informatieset persoonlijk bij u af te geven en weer op te halen.

Er zijn meerdere manieren om uw toezegging in te leveren:

  1. Uw toezegging invullen op het antwoordformulier en in de retourenvelop per post naar ons terugsturen of afgeven aan één van de kerkenraadsleden of kerkrentmeesters.
  2. Uw toezegging online invullen op onze website. Dit is de eenvoudigste en snelste manier en spaart bovendien een postzegel en een gang naar de brievenbus. U kunt dit doen op uw PC/laptop, tablet of smartphone:
    • Ga naar de weblink die in de begeleidingsbrief is vermeld (om misbruik te voorkomen is de link niet hier aangegeven)
    • Vul de gegevens in (uw "registratienummer" vindt u bovenaan het antwoordformulier achter “Gereg.nr.” en onderaan onder de barcode)
    • Druk op “Verzenden” en klaar !!

Als u vragen of opmerkingen heeft over de Actie Kerkbalans of over het invullen van uw toezegging of als u gedurende de actie geen informatieset heeft ontvangen, stuur dan even een mailtje naar actiekerkbalans@hervormdpiershil.nl

Verkorte versie begroting 2022