Actie Dorpskerk

logo actie dorpskerk 600x300

De Hervormde Kerk is een beeldbepalend element in de dorpskern van Piershil. Deze karakteristieke dorpskerk heeft bovendien een belangrijke historische waarde voor de inwoners van het dorp. We streven ernaar om de dorpskerk een ontmoetingsplek te laten zijn voor alle inwoners van Piershil en omgeving. De kosten voor het onderhoud en het gebruik van de kerk vragen echter handen vol geld. Door de vergrijzing - waar ook de Hervormde Gemeente mee te maken heeft - zijn deze kosten echter steeds moeilijker is op te brengen.

Actie voor behoud van de dorpskerk Piershil

Vorig jaar is de Actie Dorpskerk gestart om de dorpskerk niet alleen voor de huidige maar ook voor toekomstige generaties te bewaren. Na het herstel in 2019 van de kerktoren (door de gemeente Hoeksche Waard) en noodzakelijke reparaties aan het dak en de kerkvloer worden nu plannen uitgewerkt om het interieur van de kerk meer aan te laten sluiten bij de hedendaagse eisen van toegankelijkheid, energiegebruik en flexibiliteit.

Dorpskerk verbindt mensen

Er worden plannen ontwikkeld om in en rond de kerk naast de zondagse kerkdiensten ook andere passende maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren. Te denken valt o.a. aan (orgel)concerten, (koor)zangavonden, exposities, etc. Op deze manier moet de dorpskerk weer echt een ontmoetingsplaats zijn voor de hele dorpsgemeenschap van Piershil en omgeving. Door de coronacrisis zijn vorig jaar de plannen grotendeels in het water gevallen. Wel hebben tijdens de eerste lockdown de 'Klokken van Troost en Hoop' geklonken ter bemoediging van allen die geïsoleerd en zonder bezoek van familie of vrienden thuis of in Heemzicht moesten blijven. Ook met de on-line (orgel)concerten rond Bevrijdingsdag met 'Oud Vaderlandsche Liederen' en 'Liederen van Hoop en Bemoediging' hebben we geprobeerd de saamhorigheid te versterken. 

Dorpskerk vraagt om actie!

Ondanks het niet doorgaan van onze plannen in 2020 zijn de kosten voor het onderhoud van de kerk wel gewoon doorgelopen. Als u het belangrijk vindt dat de dorpskerk behouden blijft is uw steun ook dit jaar meer dan welkom.

  • Stort uw bijdrage voor het behoud van de dorpskerk op rekening NL61 RABO 0160200083 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Piershil o.v.v. "Actie Dorpskerk Piershil"
  • Meld u aan om uw bijdrage te melden en/of om op de hoogte te blijven van de plannen en activiteiten in de dorpskerk.

Meld u aan

Ook voor vragen, opmerkingen of suggestie kunt u van bovenstaande aanmeldknop gebruik maken, of een berichtje sturen naar actie-dorpskerk@hervormdpiershil.nl

Resultaat en besteding Actie Behoud Dorpskerk in 2020

De Actie Behoud Dorpskerk heeft in 2020 een kleine 1000 Euro opgebracht. Alle gevers hartelijk dank hiervoor!! Uw bijdrage is o.a. besteed aan onderhoud van het orgel, reparatie van de verwarming en het vervangen van de gloeilampen door energiebesparende LED-verlichting.