Weekbrief 29 inclusief liturgie van zondag 18 juli

Richtlijnen

Naar aanleiding van de door het kabinet aangekondigde versoepelingen hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Protestantse Kerk in Nederland ook een aantal versoepelingen voor de kerken aangekondigd. Deze zijn ingegaan vanaf zaterdag 26 juni. Onze kerkenraad volgt deze richtlijnen. Dit betekent het volgende voor onze kerk:

 1. In de kerkdiensten mogen er zoveel kerkgangers toegelaten worden als er op anderhalve meter geplaatst kunnen worden (gezinnen mogen natuurlijk bij elkaar). Dat betekent dat wij in ons kerkgebouw 60 mensen kunnen verwelkomen in de diensten, inclusief kinderen, exclusief dienstdoend personeel.
 2. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven! Wel noteren wij bij aankomst even uw naam (i.v.m. het eventueel bron- en contactonderzoek).
 3. Ook in en voor de ‘schepenbanken’ in de kerk kan plaats genomen worden.
 4. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden (u leest het goed), behalve op die plaatsen waar de anderhalve meter niet gehouden kan worden.
 5. De andere coronaregels blijven gelden: ontsmetting handen, bij corona gerelateerde klachten graag thuisblijven.
 6. In de dienst mogen wij nu alle liederen weer meezingen! Dat betekent dat we vanaf nu vooralsnog afscheid nemen van onze voorzangers. 

U bent van harte welkom in de diensten. We zijn weer verder op weg naar het oude normaal. Fijn dat we elkaar onder Gods Woord weer kunnen ontmoeten en Hem nu weer de lof kunnen toezingen. Vanzelfsprekend kunt u de diensten ook blijven volgen via internet.

Rondom de diensten

Zondag 18 juli 9.30 uur zal onze oud predikant ds. R. ten Napel uit ‘s-Gravendeel voor gaan.

Zondag 25 juli 9.30 uur hoopt dhr. P. Mostert uit Hendrik-Ido-Ambacht voor te gaan.

De diensten zijn ook te volgen via internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil).

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Kerkradio Heemzicht

Vanaf aanstaande zondag (18 juli) is het voor de bewoners van Heemzicht mogelijk om de kerkdiensten rechtstreeks te beluisteren. De diensten worden uitgezonden via het oproepsysteem van Heemzicht, dat in alle kamers aanwezig is. De kerkdiensten van Piershil zijn te beluisteren op kanaal 6 (de diensten vanuit Goudswaard op kanaal 5). De diensten zijn alleen rechtstreeks te volgen, terugluisteren op een later tijdstip is helaas niet mogelijk.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Wel en wee

In onze gemeente is er verdriet in verband met het overlijden twee gemeenteleden. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte en hopen dat zij zich gedragen mogen weten door God. Hij wil dichtbij u zijn en u troosten.

Misschien wordt u herinnerd aan een verlies of tobt u met uw gezondheid, misschien hebt u zorgen en weet u niet meer wat u moet. Dan zegt Jezus: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.” Matteüs 11:28

Vakantiebijbelgidsen

De vakantie staat weer voor de deur. Velen trekken erop uit. Daarom hebben we weer een aantal vakantiebijbelgidsen besteld. Deze liggen achterin de kerk en kunt u gratis meenemen. Aan de hand van een Bijbelgedeelte met een korte, actuele overdenking beschikt u iedere dag tijdens uw vakantie over een moment van bezinning. Van harte aanbevolen!

Vervanging tijdens vakantie

Ds. Groenendijk heeft vakantie van donderdag 1 juli t/m woensdag 28 juli. Tijdens zijn afwezigheid nemen de volgende collega’s waar:

 • van 1 t/m 11 juli ds. E. Agterhuis
 • van 12 t/m 28 juli ds. R. ten Napel.

Mocht u in deze periode contact met een dominee wensen, wilt u dan contact opnemen met de contactpersoon voor de kerk: scriba Pim Visser, info@hervormdpiershil.nl. Hij legt dan vervolgens contact met mijn vervanger. Bij afwezigheid van Pim Visser kunt u contact opnemen met: Corry van der Heiden, hervormdpiershil@ziggo.nl.

De Loods

Vrijdag 23 juli en Zaterdag 24 juli is de Loods weer geopend. Vrijdag van 13.00-16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Komt u ook even kijken wat er allemaal weer te koop is? U bent van harte welkom.

Groeten van het loodsteam.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 18 juli 2021

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2 Komt nu met zang en roer de snaren

Stil gebed

Votum en groet

Zingen WB 800: 1,2 en 3 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Leefregels  1 Corinthiërs 13

Zingen Psalm 86:4 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Johannes 8: 30-32

Johannes 4: 1-24

Zingen: Psalm 43: 3 en 4 O God, kom mijn geding beslechten

Verkondiging: U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden (Johannes 8: 32)

Zingen Lied 653: 1, 3, 7 U kennen, uit en tot U leven

Dankgebed en voorbede

Zingen Lied 705: 2 en 3

Zegen

Zingen Lied 425 Vervuld van uw zegen

Collecte bij de uitgang