Kerkomroep wordt vernieuwd

Al geruime tijd zijn we bezig met de voorbereidingen om de online uitzendingen van onze diensten via kerkomroep te vernieuwen. De apparatuur is aan vervanging toe en vanwege de regelmatige storingen maken we een overstap naar kerkdienstgemist.nl. Als alles volgens plan verloopt gaan we in juni over op het nieuwe systeem.
Voor de kijkers en luisteraars zal deze vernieuwing ook een (kleine) omschakeling vragen.

Luisterkastjes inventariseren.

Een aantal van u volgt de kerkdiensten met een ‘luisterkastje’. De huidige luisterkastjes kunnen straks niet meer gebruikt worden, daarom inventariseren we nu wie zo'n kastje gebruikt.  

Als u een ‘luisterkastje’ in huis hebt willen we u vragen om dat even aan ons door te geven met een berichtje naar kerkrentmeesters@hervormdpiershil.nl of via één van de kerkenraadsleden. We nemen dan contact met u op om de alternatieven voor dit kastje te bespreken.

Via de weekbrief en deze website houden we u de komende weken op de hoogte van de voortgang en de komende veranderingen.