Actie Dorpskerk


logo actie dorpskerk 600x300

Dorpskerk in het hart van Piershil.

De Hervormde kerk is een beeldbepalend element in de dorpskern van Piershil en heeft een belangrijke historische waarde voor de inwoners van het dorp. Al bijna vijf eeuwen staat de dorpskerk in het centrum van Piershil. Vele generaties lang vormt de kerk letterlijk en figuurlijk het hart van de samenleving. In goede maar ook in zware tijden. Ook de kerk zelf is deze tijd niet altijd ongeschonden doorgekomen. Als gevolg van waterschade bij de inundatie in 1944 is de kerk in 1968 zelfs geheel herbouwd, maar wel op het oude fundament en met de oorspronkelijke stenen.

Dorpskerk verbindt mensen.

Hoewel misschien minder zichtbaar dan vroeger heeft de dorpskerk een belangrijke functie in de samenleving: het ondersteunen en verbinden van mensen die met elkaar samenleven in dit dorp.
We streven ernaar om de dorpskerk een ontmoetingsplek te laten zijn voor alle inwoners van Piershil en omgeving. Er worden plannen ontwikkeld om in en rond de kerk naast de zondagse kerkdiensten ook andere passende maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren. Te denken valt o.a. aan (orgel)concerten, (koor)zangavonden, exposities, etc. (kijk hier voor een actueel overzicht). Op deze manier moet de dorpskerk echt een ontmoetingsplaats zijn voor de hele dorpsgemeenschap van Piershil en omgeving. 

Actie voor behoud van de dorpskerk Piershil

De kosten voor het onderhoud en het gebruik van de kerk vragen echter handen vol geld. Door de vergrijzing - waar ook de Hervormde Gemeente mee te maken heeft - zijn deze kosten echter steeds moeilijker is op te brengen.
In 2020 is de Actie Dorpskerk gestart om de dorpskerk niet alleen voor de huidige maar ook voor toekomstige generaties te bewaren. Na het herstel in 2019 van de kerktoren (door de gemeente Hoeksche Waard) en noodzakelijke reparaties aan het dak en de kerkvloer worden nu plannen uitgewerkt om het interieur van de kerk meer aan te laten sluiten bij de hedendaagse eisen van toegankelijkheid, energiegebruik en flexibiliteit.

Als u het belangrijk vindt dat de dorpskerk behouden blijft is uw steun  meer dan welkom.

  • Stort uw bijdrage voor het behoud van de dorpskerk op rekening NL61 RABO 0160200083 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Piershil o.v.v. "Actie Dorpskerk" of scan de QR-code onderaan deze pagina.
  • Meld u aan om uw bijdrage te melden en/of om op de hoogte te blijven van de plannen en activiteiten in de dorpskerk.

Meld u aan

Ook voor vragen, opmerkingen of suggestie kunt u van bovenstaande aanmeldknop gebruik maken, of een berichtje sturen naar actie-dorpskerk@hervormdpiershil.nl

Resultaat en besteding Actie Behoud Dorpskerk 

De Actie Behoud Dorpskerk heeft in 2021 een kleine € 1000 opgebracht. bijdrage is o.a. besteed aan onderhoud van het gebouw en verbetering van beeld en geluid voor het streamen van activiteiten in de kerk via kerkdienstgemist.nl

In 2022 heeft de actie ruim € 1500 opgebracht. Dit jaar was het dak van de kerk t.g.v. hevige storm flink beschadigd en moest er een hoogwerker aan te pas komen om e.e.a. te herstellen. 

In 2023 heeft de actie ruim € 1100 opgebracht. De verwarmingskosten liepen dit jaar flink op t.g.v. de hoge gasprijzen. Toch moet de verwarming ook door de week (een beetje) aanblijven voor het behoud van het monumentale orgel.  

Alle gevers hartelijk dank hiervoor!! Uw

Actie Behoud Dorpskerk 2024

Ook dit jaar wordt de actie voor de dorpskerk weer gehouden. In februari wordt de nieuwe flyer weer huis aan huis verspreid. Uw bijdragen zijn meer dan welkom !!

 

 

Flyer 2024
QR-code Behoud Dorpskerk
Flyer Actie Dorpskerk 2022