Bijbelkring

Eenmaal in de twee weken komen we bijeen in de kerk om een Bijbelboek te bespreken. Dit seizoen is dat Jesaja, de profeet die optrad in de periode van 750-700 voor Christus toen het noordrijk Israël door de Assyriërs werd ingenomen en Jesaja raadsman was voor de koningen van Juda. Jesaja is mooie literatuur en er wordt in het Nieuwe Testament veel naar verwezen. Centraal staat het vertrouwen op God in moeilijke tijden. Kritiek op lauwheid, indrukwekkende visioenen over oordeel en eeuwige vreugde, profetieën over de komst van de Messias, beschrijvingen van nationale crises in Israël en Juda, een onrechtvaardige samenleving, gebed om opwekking en de verzekering dat God enige Redder is komen aan de orde en zullen ons hopelijk bemoedigen.

De bijeenkomsten zijn geen lezingen. Met elkaar lezen we een passage door en aan de hand van gespreksvragen bestuderen wij het gedeelte. Ds. Groenendijk is de gespreksleider (u vindt de contactgegevens via de pagina Predikant). De bijeenkomsten zijn op dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur en worden gehouden in de kerk.

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 1 maart 2022

U bent van harte welkom!