Weekbrief 28 inclusief liturgie zondag 7 juli 2024

Rondom de diensten

Zondag 7 juli om 9.30 uur hoopt ds. W.A. Boer uit ’s Gravendeel voor te gaan.

Zondag 14 juli om 9.30 uur zal D.V. de heer P. Mostert uit Hendrik-Ido-Ambacht onze voorganger zijn.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie 
  2. Kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

Aanstaande zondag is de eerste collecte bestemd voor het Werelddiaconaat – Moldavië 

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden 4 vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Via het programma Werelddiaconaat biedt Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in Moldavië thuiszorg en verpleegkundige hulp. 

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Ouderen Moldavië of doneer online. Hartelijk dank! Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Wel en wee

Enkele gemeenteleden hebben met een ernstige ziekte of grote zorgen over hun gezondheid te maken. Mogen zij Gods hulp ontvangen en zich gedragen weten door het gebed uit de gemeente. In Psalm 32: 8 zegt God: “Mijn oog is op u.” Mag u zich ook gekend en gesterkt weten door de Heer die mét u is.

Bloemen

De bloemen van afgelopen week zijn bezorgd bij een jarig gemeentelid.

De Loods

De Loods is geopend op: 

  • vrijdag 5 juli 2024 van 13.00-16.00 uur
  • zaterdag 6 juli 2024 van 10.00-12.30 uur 

We moeten weer ruimte maken voor nieuw gebrachte spullen en daarom is alles op 5 en 6 juli voor de halve prijs.

U bent weer van harte welkom. 

Groeten van het Loodsteam.

Tweede zangbundel Hemelhoog

Het college van kerkrentmeesters zal een aantal bundels van Hemelhoog bestellen, die voor gebruik in de diensten achterin de kerk klaarliggen. Er zijn ook gemeenteleden die deze bundel zelf willen aanschaffen, zodat ze thuis een lied nog eens kunnen nazien of voor thuisgebruik. Daarom ligt er nu een intekenlijst achterin de kerk, waarop u zich kunt intekenen voor een liedbundel Hemelhoog. De bundel zal ongeveer 25 euro gaan kosten. 

U kunt uw bestelling ook doorgeven aan onze scriba Marjolein Nieuwenhuizen, info@hervormdpiershil.nl, 06-23127816 of aan ouderling Corry van der Heiden, hervormdpiershil@ziggo.nl, 06-23286254 of aan één van de andere kerkenraadsleden. 

Wij hopen dat wij straks, vanaf de startzondag, met vreugde uit deze bundel zullen zingen tot eer van onze God en bemoediging voor ons.

Vakantie Ds. D.C. Groenendijk

Ds. Groenendijk heeft vakantie van 29 juni t/m 26 juli en van 12 t/m 24 augustus. Mocht u in de periode contact met een dominee willen dan kunt u dat doorgeven aan de contactpersonen van de kerk. 

Dat zijn: scriba Marjolein Nieuwenhuizen, Kievitstraat 70, 3265 CB Piershil, 06-23127816, info@hervormdpiershil.nl, en Corry van der Heiden, Beatrixstraat 12, Piershil, 06- 23286254, hervormdpiershil@ziggo.nl.

Save the date - noteer in uw agenda

Het kerkelijk seizoen zijn we aan het afronden maar toch kijken we tegelijkertijd al weer vooruit naar het nieuwe seizoen, met name het startweekend. 

Het startweekend bestaat uit een activiteit op D.V. zaterdag 28 september in ‘de Wurf’ en een startdienst op zondag 29 september in de Dorpskerk. Dus noteer deze dagen alvast in uw agenda.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op 7 juli 2024 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 33: 1 (Komt nu met zang en roert de snaren)

Stil gebed

Votum en groet

Genadeverkondiging en verootmoedigingsgebed

Zingen: Psalm 33: 2 en 7

Lezing CREDO

Gebed om de opening van onze harten

Schriftlezing: Job 1: 1-5 en 13-19 (NBG 1951)

Zingen: Lied 755 (Toch overwint eens de genade)

Verkondiging (uitgaande van Job 1: 5)

Zingen: Lied 754: 1 en 3 (Liefde Gods die elk beminnen)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Psalm 27: 7 (O als ik niet met opgeheven hoofde)

Zegen 

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)