Weekbrief 27 inclusief liturgie zondag 30 juni 2024

Rondom de diensten

Zondag 30 juni om 9.30 uur hoopt de heer T.J.D. de Koning uit Nieuw Lekkerland voor te gaan. Dan is er weer zondagsschool (voor de laatste keer in dit schoolseizoen) en na afloop koffiedrinken.

Zondag 7 juli om 9.30 uur hoopt ds. W.A. Boer uit ’s Gravendeel voor te gaan.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Zondagsschool

Aanstaande zondag, 30 juni, is de afsluiting van het zondagsschool seizoen. De vakantie gaat beginnen. De kinderen worden voor aanvang van de kerk verwacht in de bovenzaal voor een gezamenlijk ontbijt.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie 
  2. Kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden ondergaan een behandeling of hebben zorgen over hun gezondheid. Mogen zij de hulp van God ontvangen, waardoor ze met moed hun weg kunnen vervolgen. De Here God zegt in Jesaja in hoofdstuk 43:3-5: “Ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. (…) Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je. (…) Wees niet bang, want ik ben bij je.” Mag dat u bemoedigen en sterken.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is weer in het voedselkastje geplaatst. We hopen dat we iemand hier weer blij mee gemaakt hebben.

De Loods

De Loods is geopend op: 

  • vrijdag 5 juli 2024 van 13.00-16.00 uur
  • zaterdag 6 juli 2024 van 10.00-12.30 uur 

We moeten weer ruimte maken voor nieuw gebrachte spullen en daarom is alles op 5 en 6 juli voor de halve prijs.

U bent weer van harte welkom. 

Groeten van het Loodsteam.

Mini lunchconcerten tijdens kunst- en cultuurmarkt zaterdag 29 juni

Net als vorig jaar organiseert de Dorpsvereniging van Piershil een Kunst- en Cultuurmarkt in en om ‘De Wurf’. Tussen 10.00 en 16.00 uur laten tal van kunstenaars van binnen en buiten de Hoeksche Waard hun werk zien. Om de dorpskerk meer te verbinden met de inwoners Piershil en omliggende dorpen dragen we hieraan ons steentje bij in de vorm van een aantal (mini) Lunchconcerten in de Dorpskerk. 

Kom spelen! 

Rond lunchtijd (vanaf 11.30 uur) is er voor muziekliefhebbers gelegenheid om hun instrument of stem voluit te laten klinken in de goede akoestiek van de dorpskerk . Ook gemeenteleden (en vrienden en familie) zijn hierbij natuurlijk van harte uitgenodigd!! Als u zingt of een instrument bespeelt en dat in onze kerk aan anderen wilt laten horen, meld u dan nog zo snel mogelijk aan bij Peter de Lange (pdlange@upcmail.nl). 

Kom luisteren! 

Luisteraars zijn natuurlijk meer dan welkom!! 

Het programma ziet er op dit moment als volgt uit: 

  • 11.30 uur William en Jojanneke Vink- Louwen spelen improvisaties op bekende christelijke liederen/gezangen (viool, piano/orgel). 
  • 12.00 uur Jan Hardlooper speelt diverse stukken en improvisaties op het orgel 
  • 12.45 uur Arie Bestebreur speelt op het orgel o.a. koraalwerken van Jan Zwart, en uit de 8 kleine Preludes - Fuga’s van J-S-Bach, en werken van Lefébure-Wely. 

We doen ons best de concerten ook via kerk-TV ‘live’ uit te zenden.

Tweede zangbundel Hemelhoog

Het college van kerkrentmeesters zal een aantal bundels van Hemelhoog bestellen, die voor gebruik in de diensten achterin de kerk klaarliggen. Er zijn ook gemeenteleden die deze bundel zelf willen aanschaffen, zodat ze thuis een lied nog eens kunnen nazien of voor thuisgebruik. Daarom ligt er nu een intekenlijst achterin de kerk, waarop u zich kunt intekenen voor een liedbundel Hemelhoog. De bundel zal ongeveer 25 euro gaan kosten. 

U kunt uw bestelling ook doorgeven aan onze scriba Marjolein Nieuwenhuizen, info@hervormdpiershil.nl, 06-23127816 of aan ouderling Corry van der Heiden, hervormdpiershil@ziggo.nl, 06-23286254 of aan één van de andere kerkenraadsleden. 

Wij hopen dat wij straks, vanaf de startzondag, met vreugde uit deze bundel zullen zingen tot eer van onze God en bemoediging voor ons.

Hulpdiensten

Vanaf 1 juni ben ik als ambulant predikant voor structurele hulpdiensten aangesteld voor 20% in de Hervormde Gemeente van Hazerswoude. Ik hoop daar in de vacaturetijd van deze gemeente bijstand te verlenen in het pastoraat. Reeds voor deze aanstelling verrichtte ik al een klein jaar hulpdiensten in de Protestantse Gemeente Benthuizen. Voor de helderheid, in Piershil heb ik een aanstelling van 80%. Woensdag zal voorlopig de dag zijn waarop ik in Hazerswoude werkzaam ben. Bij sterfgevallen en andere moeilijke situaties zal ik daarvan afwijken, echter vanzelfsprekend de tijd voor Piershil compenseren. Ik zal dat eerlijk bijhouden. Het is een mooie taak om deze gemeente op deze wijze van dienst te zijn.

Vervanging tijdens vakantie en verhuizing

Afgelopen jaar was voor mij een mooi en tegelijk intensief jaar. Het was mooi om betrokken te zijn bij vele activiteiten van onze gemeente en het werk voor de synode. Daarnaast waren er de hulpdiensten voor Benthuizen (reeds afgerond) en nu voor Hervormd Hazerswoude. Zoals u weet hopen wij in verband met het beroep van mijn vrouw naar Gereformeerd Woerden in augustus te verhuizen, om precies te zijn op 14 augustus. 

Ik zal mijn werk voor onze gemeente straks vanuit Woerden blijven voortzetten. Dat vereist van mij een strakke discipline, hele dagen thuis voorbereidend werk verrichten en hele dagen aanwezigheid in Piershil. Later hoort u daar meer over.

Komende weken breekt ook voor ons de vakantie aan. Deze zullen wij hoofdzakelijk gebruiken om de verhuizing voor te bereiden en onze toekomstige woning gereed te maken. Onze vakantie is van 29 juni t/m 26 juli en van 12 augustus t/m 24 augustus. Normaal nemen we jaarlijks 5 weken vakantie op, dit jaar echter 7 weken vanwege onze verhuizing (7 weken is precies volgens de ‘CAO’ voor predikanten). Tijdens mijn afwezigheid nemen collega’s voor mij waar. 

Mocht u in deze periode contact met een dominee wensen dan kunt u dat doorgeven aan de contactpersonen van de kerk. Dat zijn: scriba Marjolein Nieuwenhuizen, Kievitstraat 70, 3265 CB Piershil, 06-23127816, info@hervormdpiershil.nl, en Corry van der Heiden, Beatrixstraat 12, Piershil, 06-23286254, hervormdpiershil@ziggo.nl. 

Mijn vrouw hoopt op 25 augustus haar afscheidsdienst te houden in de Eendrachtskerk te Zuid-Beijerland. De week daarop, op 1 september, zal D.V. haar verbintenis- en intrededienst plaatsvinden in de Kruiskerk te Woerden. 

Ons adres vanaf 15 augustus is: Ds. D.C. (Kees) Groenendijk Anholtkade 3 3446 BM Woerden Tel: 0348-507274 Mobiel: 06-57075093 Email: dominee@hervormdpiershil.nl en dcgroenendijk@outlook.com

Vakantie

Het vakantieseizoen breekt weer aan. De één blijft thuis, de ander trekt erop uit. Hoe u uw vakantie ook viert, ik hoop dat u rust mag vinden van al het werk en de zorgen. Dat u op adem mag komen. En dat u in de rust, in Gods prachtige schepping, zich verbonden zult voelen met God, zoals Psalm 146 het zegt. Mag u Zijn steun in de komende tijd ondervinden.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op 30 juni 2024 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Stromen van levend water

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 68: 2 en 9 (God richt zich op, de vijand vlucht)

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Lied 906: 1 en 8 (God is tegenwoordig)

Leefregels

Verootmoediging

Zingen: Lied 314: 1 en 2 (Here Jezus, om uw woord) 

Gebed om de Geest

1e Schriftlezing: Lucas 11: 5-13

2e Schriftlezing: Johannes 7: 33-43

Zingen: Lied 687: 1 en 2 (Wij leven van de wind) 

Preek 

Zingen: Lied 675 (Geest van hierboven) 

Dankgebed en voorbeden

Collecte 

Slotlied: Lied 289 (Heer, het licht van uw liefde schittert)

Zingen: Lied: 415:3 (Amen, amen, amen)