Weekbrief 1

Rondom de diensten

Op zondag 31 december om 10.00 uur begroeten we als voorganger de heer T.J.D. de Koning uit Nieuw-Lekkerland. 

De Oudejaarsavonddienst wordt gehouden op 31 december om 19.30 uur. We hopen samen als gemeente met God dit bewogen jaar af te sluiten. Uw voorganger is dan D.V. ds. Groenendijk. 

Op maandag 1 januari, Nieuwjaarsmorgen om 10.30 uur houden wij de Nieuwjaarsbegroeting. In een korte dienst onder leiding van ds . Groenendijk beginnen we als gemeente het nieuwe jaar met God. Want zonder Hem kunnen wij niets doen. Hem bidden we om kracht om met goede moed het nieuwe jaar in de gaan. 

Zondag 7 januari 2024 om 10.00 uur zal D.V. ds. J. Wilschut uit Rockanje voorgaan. 

Zondag 7 januari 2024 om 20.00 uur is er weer een zangdienst. De muziek wordt uitgezocht door Adriaan Veerman en Johan Mourits. Corry van der Heiden is de dienstleider.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie
  2. De kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Tijdens de dienst op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen is er één collecte de zgn. Oudejaarscollecte. 

Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, diaconaat en pastoraat, jeugdwerk en bijbelkringen laten we ons inspireren door Gods woord, en zien we om naar elkaar. 

De kerk van Christus is een kleurrijke kerk. In alle talen en in alle culturen klinkt Gods blijde boodschap van geloof, hoop en liefde. Die veelkleurigheid daagt ons uit om samen op te trekken, in onze eigen gemeente én wereldwijd met andere gelovigen. Het jaarthema van de Protestantse Kerk, Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde, daagt ons als gemeente uit om contact te leggen met andere christenen in onze eigen woonplaats en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt doorgeven. 

In het nieuwe jaar willen we ons daarvoor inzetten en delen van Gods liefde en trouw. Onze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage, vandaar de oudejaarscollecte. Deze komt geheel ten goede aan onze eigen kerk. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Wel en wee

Een aantal gemeenteleden heeft met zorgen over de gezondheid of met ziekte te maken. Wij bidden om Gods hulp en kracht voor alle zieken en zij die het moeilijk hebben. Simeon mag nog op hoge leeftijd in de tempel de pasgeboren Jezus zien. Hij zingt dan: “Met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken”(Lucas 2: 30-31). Mag Jezus ook uw redding zijn, uw helper in de nood.

Bloemen

Tijdens de Kerstvieringen en de diensten rond de jaarwisseling staat er een prachtige bos bloemen op de tafel.

Dank - kerstproject

Wij danken de leiding van de zondagsschool voor het uitvoeren van het Advents-Kerstproject ‘Een nieuw begin’. Heel goed was het om aan de kinderen de bekende adventsverhalen door te geven. Het heeft de kinderen en ook de kerkgangers goed gedaan. Hartelijk dank voor jullie inzet.

Jaarwisseling

Langs deze weg dank ik u hartelijk voor de kerst- en nieuwjaarswensen die wij van u mochten ontvangen. Dat heeft ons goed gedaan. Kerst ligt alweer achter ons. Gesterkt zijn wij door de vreugdeboodschap van Christus. Nu volgt de jaarwisseling. Veel is op ons afgekomen in het afgelopen jaar, in ons persoonlijk leven en in de maatschappij. Maar hoe dan ook weten wij: “Mijn tijden zijn in Uw hand” (Psalm 31:16). Ik wens u een fijne jaarwisseling. En alvast veel heil en zegen voor het nieuwe jaar toegewenst, zowel voor u persoonlijk als voor onze gemeente. Ook van mijn vrouw!

Alpha cursus 2024

Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Tijdens de Alpha-cursus hebben we het over deze en andere vragen en bieden we je een praktische kennismaking met het christelijk geloof. In een aantal bijeenkomsten ga je samen met andere deelnemers op zoek naar de zin van het leven. Daarbij ontdek je dat het christendom vandaag de dag nog even relevant is als 2000 jaar geleden. 

Om elkaar op een andere manier te leren kennen, beginnen we iedere cursusavond met een warme maaltijd. Daarna volgt een inleiding over het thema, kunnen alle vragen gesteld worden en volgt uitleg en een gesprek. De eerste avond is een soort introductie van de Alpha-cursus. 

Wanneer: iedere maandagavond vanaf 22 januari van 18.30 – 21.30 uur (inclusief warme maaltijd). 

Waar: we zijn te gast bij familie W. Oudijk, Zuidoordseweg 10/A, 3267 LW Goudswaard. 

Heb jij zin om mee te doen, je kunt je alvast opgeven bij 

Sophie Barendregt, 06-12884887, j.barendregt5@chello.nl of bij ds. Kees Groenendijk, 06-57075093, dominee@hervormdpiershil.nl. 

Je bent van harte welkom! Alpha-team Korendijk

P.S. U bent ook van harte welkom als u gelooft, maar alles is een beetje weggezakt. Een prima manier om uw kennis weer wat op te halen.

De Loods

De Loods is geopend op: 

  • vrijdag 5 januari van 13.00-16.00 uur
  • zaterdag 6 januari van 10.00-12.30 uur 

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl