Weekbrief 49 inclusief liturgie zondag 3 december 2023

Rondom de diensten

Zondag 3 december, 1e advent, om 10.00 uur zal D.V. ds. Groenendijk onze voorganger zijn. We leven in de adventstijd weer toe naar het geboortefeest van Jezus. In de preek staan we stil bij de aankondiging van de geboorte van Johannes (Lucas 1:5-24). Ook op de zondagsschool zal het daarover gaan. In deze adventstijd is er iedere zondag zondagsschool.

Zondag 3 december om 20.00 uur houden we D.V. weer een zangdienst. Jan Hardlooper begeleidt ons op het orgel, Cathelijn Oudshoorn is de dienstleider.

Zondag 10 december, 2e Advent, om 10.00 uur hoopt proponent W. Koudijs uit Zeist voor te gaan.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie
  2. De kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij bidden om Gods nabijheid voor hen. In Psalm 138:4 zegt David: “Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigt en gesterkt.” Mogen allen die het moeilijk hebben de kracht en steun van Gods hand ontvangen.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is weer in het voedselkastje gezet. We hopen dat we er weer iemand blij mee kunnen maken.

Advents - kerstproject

Tijdens de adventszondagen en Kerstmis is er voor de kinderen iedere dienst zondagsschool. We volgen het project ‘Een nieuw begin’, waarin de Bijbelverhalen uit Lucas centraal staan. We staan stil bij de aankondiging van de geboorte van Johannes, de aankondiging van de geboorte van Jezus, Maria die een lofzang zingt bij Elisabet, de geboorte van Johannes en Zacharias die een lofzang zingt, en de geboorte van Jezus, die een nieuw begin maakt. Ook zingen we telkens een themalied (op een bekende melodie) en we bekijken iedere keer een kerstbal, waarin we zien dat God steeds een nieuw begin wil maken. Doen jullie allemaal mee? Het wordt vast leuk!

Gebedskring

Dinsdagavond 5 december van 19.00 – 19.30 uur is er D.V. weer de gebedskring. U bent van harte welkom in de consistorie van de kerk. Goed is het om samen de dank en de noden aan God voor te leggen.

De Loods

De Loods is geopend op:

  • vrijdag 8 december van 13.00 - 16.00 uur
  • zaterdag 9 december van 10.00 - 12.30 uur

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Kopij Heuvel

De kopij voor de Kerst-Heuvel moet weer ingeleverd worden. U kunt dit doen tot uiterlijk 30 november 2023, het liefst per email: deheuvel@hervormdpiershil.nl

Kerststukjes maken

Kerststukje maken op donderdag 14 december 2023 van 14 uur tot 16 uur in ‘de Wurf’ 

Heeft u ook zin om met kerst een leuk zelfgemaakt kerststukje op tafel te hebben staan? Kom dat dan met ons maken... 

We nodigen u uit voor een gezellige middag in de Wurf! Om 14.00 uur bent u van harte welkom en rond 16.00 uur à 16.30 uur is het stukje klaar en de middag afgesloten. We hebben een gezellige middag met wat lekkers bij de koffie en thee en een glaasje glühwein of advocaat om warm naar huis te kunnen gaan. Kosten zijn 12,50 euro. Deze kunt u bij start betalen. 

Wilt u zich wel opgeven ... dan weten wij hoeveel spullen we moeten klaarleggen en inkopen! Er zal een lijst achter in de kerk liggen maar geef het ook gerust door aan 1 van de leden van de zendingscommissie! Graag opgeven voor 11 december!!! 

De zendingscommissie laat de opbrengst ten goede komen aan onze sponsorkinderen Salinee en Emanuell. 

Met hartelijke groet , De zendingscommissie Trudi van Agteren, Marianne Veerman en Marion de Lange

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 3 december 2023, 1 e Adventszondag, om 10.00 uur in Dorpskerk te Piershil

Thema: Om stil van te worden

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Witte bundel 556: 1,3 en 4 (Prijs de Heer met blijde galmen) 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Aansteken 1e adventskaars

Gebed van toenadering 

Woord van genade: Romeinen 3:24-25

Regel voor het leven: Romeinen 12:9-21

Zingen: Lied 479: 1,2 en 4 (Een lied weerklinkt in deze nacht)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Moment voor de kinderen  

Zingen: Projectlied Een nieuw begin 

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht, een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht. Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin wordt Jezus geboren: God nieuwe begin. 

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed, de zoon van Maria, die Israël redt. Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind dat liefde komt brengen en kwaad overwint.

De kinderen gaan naar de zondagsschool 

1e Schriftlezing: Lucas 1: 5-25

Zingen: Lied 464: 1 en 2 (Een engel spreek een priester aan)

Preek

Zingen: Lied 439: 1,2 en 3 (Verwacht de komst des Heren)

Dankgebed en voorbeden 

Collecte 

Slotlied Lied 442 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)