Weekbrief 32 inclusief liturgie zondag 7 augustus 2022

Rondom de diensten

Zondag 7 augustus om 9.30 uur hoopt pastor P. Mostert uit Hendrik-Ido-Ambacht voor te gaan. Als gastorganist verwelkomen wij deze morgen de heer Jan van Drunen uit Zuid-Beijerland. Fijn is het dat hij deze zondag wil inspringen. 

Zondag 14 augustus om 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan.

U bent van harte welkom in de diensten!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

We collecteren nu weer in de dienst.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

U kunt uw collectebijdragen overmaken ook overmaken op de volgende banknummers.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Wel en wee

Diverse gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken, ondergaan behandelingen en/of zijn herstellende, hun namen vindt u in de nieuwsbrief. In verband met de privacy worden hun namen niet op de website vermeldt.

De psalmdichter van psalm 138 zegt in vers 8: “De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.” Mag u ook de trouw van de Heer en Zijn hulp ondervinden.

Weer aan het werk

De vakantie van mijn vrouw en mij zit er weer op. We hebben prachtig gewandeld langs de kust in Wales. Met goede moed ben ik weer aan de slag gegaan. In de vakantie heb ik de helft van het boek van Nicky Gumbel ‘Een kwestie van leven’ gelezen. Een prachtige uitleg over de kernthema’s van het christelijk geloof, bedoeld voor de Alpha-cursus. Het is mijn verlangen om deze cursus ook te geven in Piershil. Binnenkort spreken wij erover op de kerkenraad. Ook is het voor mij een vreugde om volgende week weer te mogen voorgaan en Gods boodschap van troost weer te mogen doorgeven. Ik dank Corry van der Heiden en Pim Visser dat zij in de afgelopen weken enkele taken van mij hebben overgenomen.

Zangdienst

In de Zomer Heuvel staat vermeld dat er op zondag 7 augustus een zangdienst is. In verband met de vakantie periode gaat deze zangdienst niet door. De eerstvolgende is op zondagavond, 4 september.

De Loods

De Loods is weer geopend op zaterdag 6 augustus van 10.00-12.30. U vindt de Loods op de Kade achter supermarkt Heikoop.

Groeten van het Loodsteam.

Vakantie

We wensen iedereen die op vakantie gaat of die thuis blijft een goede en gezegende ‘rust’ tijd toe. Geniet van uw vrije tijd zodat u weer uitgerust, opgeladen en vol energie aan een nieuw seizoen kunt beginnen.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 7 augustus 2022 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 868: 1 en 2 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 314: 1 en 3 (Here Jezus, om Uw woord)

Samenvatting van de geboden van God

Zingen: Lied 912: 1, 3 en 5 (Neem mijn leven, laat het, Heer)

Gebed

Zingen: Lied 313: 5 (Een rijke schat van wijsheid)

Schriftlezing: Psalm 119: 162-176

Zingen: Psalm 119: 65 en 66

Verkondiging

Zingen: Lied 906: 2, 4 en 8 (God is tegenwoordig, God is in ons midden)

Gebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 412: 1, 3 en 6 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)