Weekbrief 31 inclusief liturgie zondag 31 juli

Rondom de diensten

Zondag 31 juli om 9.30 uur zal ds. R. ten Napel uit ‘s-Gravendeel onze voorganger zijn. We zijn blij en dankbaar dat hij deze dienst voor ons wil invullen.

Zondag 7 augustus om 9.30 uur hoopt de heer P. Mostert uit Hendrik Ido Ambacht voor te gaan.

U bent van harte welkom in de diensten!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

We collecteren nu weer in de dienst.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

U kunt uw collectebijdragen overmaken ook overmaken op de volgende banknummers.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Wel en wee

Diverse gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken, ondergaan behandelingen en/of zijn herstellende, hun namen vindt u in de nieuwsbrief. In verband met de privacy worden hun namen niet op de website vermeldt.

Hebt u met ziekte en zorgen te maken: Moge u Gods hulp ontvangen en u gedragen weten door het gebed uit de gemeente. In Hebreeën 13 : 5 zegt de Heer: “Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’ Mag dat een bemoediging voor u zijn.

Vervanging tijdens vakantie

Ds. Groenendijk heeft vakantie van donderdag 7 juli t/m woensdag 3 augustus.

Tijdens zijn afwezigheid nemen collega’s voor mij waar. Mocht u in deze periode contact met een dominee wensen, wilt u dan contact opnemen met de contactpersoon voor de kerk: scriba Pim Visser, Korenmaaier 15, Goudswaard, 0186-603354, info@hervormdpiershil.nl. Hij legt dan vervolgens contact met mijn vervanger. En bij afwezigheid van Pim Visser kunt u contact opnemen met Corry van der Heiden, Beatrixstraat 12, Piershil, 06-23286254, hervormdpiershil@ziggo.nl.

Zangdienst

In de Zomer Heuvel staat vermeld dat er op zondag 7 augustus een zangdienst is. In verband met de vakantie periode gaat deze zangdienst niet door. De eerstvolgende is op zondagavond, 4 september.

De Loods

De Loods is weer geopend op vrijdag 5 augustus van 13.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag 6 augustus van 10.00-12.30. U vindt de Loods op de Kade achter supermarkt Heikoop.

Groeten van het Loodsteam.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 31 juli 2022 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Ps 63: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Ps 119: 49

Schriftlezing: Galaten 5: 16 - 25

Zingen: Ps 119: 66

Gebed

Schriftlezing: 2 Samuël 23 : 13 - 17

Preek

Zingen: Ps 19: 5en 6

Schriftlezing: Johannes 7 : 37

Vervolg Preek

Zingen: Lied 653: 3 en 7

Gebeden

Collecten

Zingen: WB 550: 1

Zegen

Zingen: WB 550: 5