Weekbrief 19 inclusief liturgie zondag 8 mei

Rondom de diensten

Zondag 8 mei om 9.30 uur zal D.V. ds. D.C. Groenendijk uw voorganger zijn.

Zondag 15 mei om 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan.

U bent van harte welkom in de diensten!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

Deze zondag gaan we voor het eerst weer in de dienst collecteren.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

U kunt uw collectebijdragen overmaken ook overmaken op de volgende banknummers.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Zondagsschool

Deze zondag is er D.V. zondagsschool voor Oekraïense en Nederlandse kinderen. Als gemeente van Christus beginnen we samen in de kerk. Na het kinderlied gaan de kinderen met de leiding naar de zondagsschool in de Wurf. Na afloop van de dienst halen de ouders de kinderen daar weer op. Alle kinderen zijn zeer welkom! Iedere zondag hopen we zondagsschool te houden voor de Oekraïense en Nederlandse kinderen.

Wel en wee

Diverse gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken, ondergaan behandelingen en/of zijn herstellende, hun namen vindt u in de nieuwsbrief. In verband met de privacy worden hun namen niet op de website vermeldt.

Wij bidden alle zieken Gods hulp toe. De dichter van Psalm 145 zegt: “Een steun is de Heer voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Hij op”(Psalm 145:14). Mogen alle zieken en zij die het moeilijk dat ook ervaren!

Weeksluiting Heemzicht

De weeksluitingen in Heemzicht, die iedere vrijdagavond om 18.30 uur gehouden worden in het restaurant, zijn vanaf heden ook weer toegankelijk voor de bewoners van de aanleunwoningen. U bent van harte welkom!

De Loods

Vrijdag 13 mei van 13.00-16.00 uur en zaterdag 14 mei van 10.00-12.30 uur is de Loods weer geopend.

U vindt de Loods op de Kade, achter supermarkt Heikoop.

Groeten van het Loodsteam.

Examens

Deze week beginnen de eindexamens weer. Wij wensen en bidden alle jongeren die examen moeten doen veel sterkte en wijsheid. Dat al jullie leerwerk van de afgelopen tijd mag leiden tot een goed resultaat.

Alle goeds gewenst de komende dagen!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor zondag 8 mei 2022 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Welkom en afkondigingen

Intochtslied Ps 136: 1,2,3 en 4 (Loof de Heer, want Hij is goed)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade Galaten 1: 3-5

Leefregel Galaten 5: 22-26 

Zingen Lied 1009 (O lieve Heer geef vrede)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen WB 813 (Je hoeft niet bang te zijn)

Kinderen gaan naar de zondagsschool

1e Schriftlezing Johannes 20: 19-23

2e Schriftlezing Openbaring 3:19b-20

Zingen Lied 637 (O vlam van Pasen steek ons aan)

Preek

Zingen WB 511 (Vrede zij u)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied Lied 705 (Ere zij aan God de Vader)

Zegen

Zingen Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!) 

Zingen Lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus)