Weekbrief 28 inclusief liturgie zondag 11 juli

Richtlijnen

Naar aanleiding van de door het kabinet aangekondigde versoepelingen hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Protestantse Kerk in Nederland ook een aantal versoepelingen voor de kerken aangekondigd. Deze zijn ingegaan vanaf zaterdag 26 juni. Onze kerkenraad volgt deze richtlijnen. Dit betekent het volgende voor onze kerk:

 1. In de kerkdiensten mogen er zoveel kerkgangers toegelaten worden als er op anderhalve meter geplaatst kunnen worden (gezinnen mogen natuurlijk bij elkaar). Dat betekent dat wij in ons kerkgebouw 60 mensen kunnen verwelkomen in de diensten, inclusief kinderen, exclusief dienstdoend personeel.
 2. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven! Wel noteren wij bij aankomst even uw naam (i.v.m. het eventueel bron- en contactonderzoek).
 3. Ook in en voor de ‘schepenbanken’ in de kerk kan plaats genomen worden.
 4. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden (u leest het goed), behalve op die plaatsen waar de anderhalve meter niet gehouden kan worden.
 5. De andere coronaregels blijven gelden: ontsmetting handen, bij corona gerelateerde klachten graag thuisblijven.
 6. In de dienst mogen wij nu alle liederen weer meezingen! Dat betekent dat we vanaf nu vooralsnog afscheid nemen van onze voorzangers. 

U bent van harte welkom in de diensten. We zijn weer verder op weg naar het oude normaal. Fijn dat we elkaar onder Gods Woord weer kunnen ontmoeten en Hem nu weer de lof kunnen toezingen. Vanzelfsprekend kunt u de diensten ook blijven volgen via internet.

Rondom de diensten

Zondag 11 juli 9.30 uur zal ds. H.J. Franzen uit Pijnacker voor te gaan.

Zondag 18 juli 9.30 uur hoopt onze oud predikant ds. R. ten Napel uit ‘s-Gravendeel voor te gaan.

De diensten zijn ook te volgen via internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil).

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Wel en wee

Als u te maken hebt met ziekte, grote of kleine zorgen weet dan dat God mét u is. Hij zegt in Jesaja 41:10 “Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.” Dat u dat ook zo mag ervaren.

Vakantiebijbelgidsen

De vakantie staat weer voor de deur. Velen trekken erop uit. Daarom hebben we weer een aantal vakantiebijbelgidsen besteld. Deze liggen achterin de kerk en kunt u gratis meenemen. Aan de hand van een Bijbelgedeelte met een korte, actuele overdenking beschikt u iedere dag tijdens uw vakantie over een moment van bezinning. Van harte aanbevolen!

Vervanging tijdens vakantie

Ds. Groenendijk heeft vakantie van donderdag 1 juli t/m woensdag 28 juli. Tijdens zijn afwezigheid nemen de volgende collega’s waar:

 • van 1 t/m 11 juli ds. E. Agterhuis
 • van 12 t/m 28 juli ds. R. ten Napel.

Mocht u in deze periode contact met een dominee wensen, wilt u dan contact opnemen met de contactpersoon voor de kerk: scriba Pim Visser, info@hervormdpiershil.nl. Hij legt dan vervolgens contact met mijn vervanger. Bij afwezigheid van Pim Visser kunt u contact opnemen met: Corry van der Heiden, hervormdpiershil@ziggo.nl.

De Loods

Zaterdag 10 juli van 10.00-12.30 uur is de Loods geopend. Komt u ook even kijken wat er allemaal weer te koop is? U bent van harte welkom.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

 

Liturgie zondag 11 juli 2021 9.30 uur

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 62: 4

Leefregels

Zingen Psalm 125: 1, 2 en 4 Wie op de Here God vertrouwen

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Jeremia 29: 4-14

1 Petrus 5: 1-14

Zingen: Lied 207 1, 2, 3 en 4 De trouw en goedheid van de Heer

Verkondiging:  Tekst: 1 Pt. 5: 12c “Om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.”

Zingen Lied 756: 1, 4, 5 en 6 Laat komen, Heer, uw rijk

Dankgebed en voorbede

Zingen Lied 675: 1 en 2 Geest van hierboven

Zegen

Zingen Lied 415:3 Amen, amen, amen 

Collecte bij de uitgang