Liturgie zondag 18 april 2021

Zondag  18 april 2021      09.30  uur 

Voorganger: Ds. A. Christ, Katwijk

 

Welkom 


Psalm 97 vers 1 en 2


Stil Gebed, Votum en Groet


Lied 314 geheel


Wet des Heren


Psalm 103 vers 2


Schuldbelijdenis


Psalm 103 vers 3


Genadeverkondiging


Psalm 103 vers 4


Gebed om de opening van de Schrift
Johannes 21 vers 1-14


Lied 317 geheel


Verkondiging


Lied 641 geheel

Dankgebed/voorbede/ Onze Vader


Lied 634 geheel


Zegen


Lied 415 vers 3