Meditatie: dé ster van de Kerstnacht

De sterrenhemel, vindt u dat ook niet fascinerend? Sterren hebben iets betrouwbaars, iets zekers. Verdenkt u mij nu niet van bijgeloof, ik bedoel dit: neem de Poolster, die staat niet de ene avond in het noorden en de andere avond in het zuiden. Sterren staan elke avond op een vast punt aan de hemel. Eeuwenlang hebben ze zeemannen 's nachts de weg gewezen. Terwijl onder hen de onzekere zee golfde konden zij hun blik richten op de vaststaande sterren boven hen, als een eeuwig kompas. De sterren aan de hemel, het zijn de bloemen in Gods uitspansel. Zij wenken ons naar omhoog.

In zo'n heldere nacht verschijnt ruim 2000 jaar geleden een engel aan de herders in de velden rond Bethlehem. Hij zegt: "Ik verkondig u grote blijdschap voor heel het volk, het goede nieuws, want voor u is de Heiland geboren, Christus de Here." Dan volgt het mooiste gedicht ooit: "Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft."

Ere zij God zingt het engelenkoor, omdat God in deze nacht de mooiste ster laat branden die er in de mensengeschiedenis is geweest: Jezus Christus, dé ster van de Kerstnacht.

Deze sterrenzon, Gods Mensenzoon, is hét kompas voor de mensheid. Hij is betrouwbaarder dan welke ster ook aan de hemel. Want midden in de winternacht, midden in deze wereld vol hulpgeroep, vol duisternis en angst, vol zonde en dood, doet God de hemel open en brengt ons Zijn Zoon. Het hart van deze ster, Jezus Christus, brandt zo fel, dat Zijn liefdesstralen iedereen kunnen bereiken. Gods oneindig grote liefde daalt in dit Kind tot ons af, want Hij, de Here Jezus wil dicht bij ons zijn. Hij hoort onze noodkreten en neemt onze tekorten en donkerheid weg. En wij mogen altijd bij Hem horen, nu al en eenmaal straks. De liefde van dit Kind kent geen grenzen. Hij is hét kompas van het leven, Degene die licht brengt in de duisternis, die hoop geeft op een stralende toekomst. Moge Zijn stralen ook jouw hart bereiken en verwarmen!

Om deze ster gaat het met Kerst, ja alle dagen! Stralende Kerstdagen gewenst.

Ds. Kees Groenendijk