Actie Dorpskerk


logo actie dorpskerk 600x300

De Hervormde Kerk is een beeldbepalend element in de dorpskern van Piershil. Deze karakteristieke dorpskerk heeft bovendien een belangrijke historische waarde voor de inwoners van het dorp. We streven ernaar om de dorpskerk een ontmoetingsplek te laten zijn voor alle inwoners van Piershil en omgeving. De kosten voor het onderhoud en het gebruik van de kerk vragen echter handen vol geld. Door de vergrijzing - waar ook de Hervormde Gemeente mee te maken heeft - zijn deze kosten echter steeds moeilijker is op te brengen.

Actie voor behoud van de dorpskerk Piershil

Vorig jaar is de Actie Dorpskerk gestart om de dorpskerk niet alleen voor de huidige maar ook voor toekomstige generaties te bewaren. Na het herstel in 2019 van de kerktoren (door de gemeente Hoeksche Waard) en noodzakelijke reparaties aan het dak en de kerkvloer worden nu plannen uitgewerkt om het interieur van de kerk meer aan te laten sluiten bij de hedendaagse eisen van toegankelijkheid, energiegebruik en flexibiliteit.

Dorpskerk verbindt mensen

Er worden plannen ontwikkeld om in en rond de kerk naast de zondagse kerkdiensten ook andere passende maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren. Te denken valt o.a. aan (orgel)concerten, (koor)zangavonden, exposities, etc. (kijk hier voor een actueel overzicht). Op deze manier moet de dorpskerk weer echt een ontmoetingsplaats zijn voor de hele dorpsgemeenschap van Piershil en omgeving.  

Dorpskerk vraagt om actie!

Ondanks het niet doorgaan van onze plannen in 2021 zijn de kosten voor het onderhoud van de kerk wel gewoon doorgelopen. Als u het belangrijk vindt dat de dorpskerk behouden blijft is uw steun ook dit jaar meer dan welkom.

  • Stort uw bijdrage voor het behoud van de dorpskerk op rekening NL61 RABO 0160200083 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Piershil o.v.v. "Actie Dorpskerk Piershil"
  • Meld u aan om uw bijdrage te melden en/of om op de hoogte te blijven van de plannen en activiteiten in de dorpskerk.

Meld u aan

Ook voor vragen, opmerkingen of suggestie kunt u van bovenstaande aanmeldknop gebruik maken, of een berichtje sturen naar actie-dorpskerk@hervormdpiershil.nl

Resultaat en besteding Actie Behoud Dorpskerk in 2021

De Actie Behoud Dorpskerk heeft in 2021 een kleine 1000 Euro opgebracht. Alle gevers hartelijk dank hiervoor!! Uw bijdrage is o.a. besteed aan onderhoud van het gebouw en verbetering van beeld en geluid voor het streamen van activiteiten in de kerk via kerkdienstgemist.nl

Actie Behoud Dorpskerk 2022

Ook dit jaar wordt de actie voor de dorpskerk weer gehouden. In februari wordt de nieuwe flyer weer huis aan huis verspreid.

flyer 2022
Flyer Actie Dorpskerk 2022